DROGUES

Què és una droga??

Una droga és una substància que s’introdueix a l’organisme humà per diferents procediments, que pot modificar temporalment la percepció o el sistema nerviós d’una persona i que pot crear addicció.[1] Les drogues s’han usat històricament com a element recreatiu i també al camp de la farmacologia: anestèsia, medicina fisiològica, psiquiatria, ec. L’addicció a una droga és la necessitat imperiosa de consumir una droga en particular regularment, sense ser capaç de moderar-ne el consum o suprimir-lo. Ve determinada per fenòmens psíquics i físics. Els quadres d’abstinència sempre presenten aspectes psicològics però també se’n solen trobar de físics que, en el cas d’algunes drogues, poden resultar mortals.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTycH1Uwd0fy3pr-rgPsVk0cmmNd0AQIn07HNsuVowPS5VEzwo7

Anuncis

MDMA, droga de nova generació

També es coneix com a èxtasi, la seva via d’administració és oral i freqüentment també s’administra de forma nasal per una gran quantitat de joves, l’MDMA s’ha demostrat que no crea dependència física però si psicològica. Provocant un fort deteriorament del teixit cerebral.

Els seus efectes es comencen a produir al cap de uns 30 minuts desprès de consumir.

Els seus efectes són:

– Tensió mandibular

– Boca seca

– Sudoració

– Eufòria i ganes de ballar

– Desaparició del cansament

Passades unes 6 hores de la consumició els afectes desapareixen i es manifesten per:

– Cansament físic i mental

– Insomni

– Disminució de la gana

– Baixa l’estat d’ànim

DROGUES MÉS ADICTIVES

Potencial d’addicció de les drogues contant la probabilitat de tornar a consumir-la  després de la primera vegada i la dificultat per deixar el consum, essent 100 el màxim potencial addictiu i 1 el mínim.

1 Nicotina 100/100
2 Metanfetamina fumada 98.53/100
3 Crack 97.66/100
4 Metanfetamina injectada 94.09/100
5 Valium (Diazepam) 85.68/100
6 Metacualona 83.38/100
7 Secobarbital 82.11/100
8 Alcohol 81.85/100
9 Heroïna 81.80/100
10 Amfetamina via Oral 81.09/100
11 Cocaïna 73.13/100
12 Cafeïna 72.01/100
13 PCP (Fenciclidina) 55.69/100
14 Marihuana 21.16/100
15 Èxtasis 20.14/100
16 Bolets al·lucinògens 17.13/100
17 LSD 16.72/100
18 Mescalina 16.72/100

Benvinguts al blog de la Mosca Puck, on parlar obertament sobre droguesLes drogues afecten a les neurones i per tant al funcionament del nostre cervell. És per això que sota els seus efectes canvia el nostre estat d’ànim i el nostre comportament.

L’alcohol, tant pròxim i…. ¿desconegut?

Que és? d’on ve? que fa? com ho fa? perqué ho fa?

ALCOHOL

És una droga depressora  1000 vegades més potent que la morfina, però es consumeix en menor concentració.

El consum habitual és per via oral.

És la droga més consumida en humans i de la que se’n reconeix més història.

Història

L’alcohol és la droga més antiga consumida pels humans, des de l’Homo Neanthertalis que se’n coneix el consum, no per això però és menys  perillosa que les altres. S’obtenia deixant fermentar  el sucre de la fruita i podia arribar fins els 20 graus. Posteriorment els àrabs introduïren l’alambí que obtenien concentracions fins a 60 graus. Es una droga consumida per totes les cultures del món

Perfil psicobiològic i conseqüències psicològiques

L’alcohol és una droga que es caracteritza per afectar a diferents circuits cerebrals en funció de la quantitat que n’ingereixis i la naturalesa de l’organisme de cadascú.

A dosis baixes, afecta a les neurones dopaminèrgiques i seratoninèrgiques, encarregades de:

Activació motriu.

Desinhibició social.

Eufòria i plaer.

A dosis altes, afecta a les neurones gabaèrgiques i  a les NMDA, encarregades de:

Incoordinació motriu.

Sedació.

Analgèsia.

Anestèsia i hipnosis.

Coma/ mort .

Efectes psicològics d’un consum continuat

Consum freqüent pot provocar depressió. El consum d’alcohol afecta com hem comentat als circuits neurals responsables de l’estat anímic, per això el consum continuat d’aquesta substància provoca un deteriorament d’aquests i conseqüentment pot originar descompensacions de l’estat d’ànim.

En persones tímides  genera  dependència psicosociològica de l’estat de desinhibició social. El consum d’alcohol és un desinhibidor social i pot potenciar la facilitat per relacionar-te, en persones tímides pot ser un recurs per assolir aquesta deshinibició, provocant amb el pas del temps una dependència psicosociològica.Dependència psicològica deguda al malestar quan no prens alcohol. El fet de no prendre alcohol quan s’és addicte, fa que el teu funcionament psicològic es vegi afectat ja que el cos i el sistema nerviós s’acostumen a funcionar quan hi ha ingesta d’alcohol.

Síndrome d’abstinència: Alteracions en el comportament, cefaleas, tremolors i agressivitat en casos extrems. Popularment conegut com a ressaca.

Efectes a nivell físic

Deteriorament del sistema hepàtic.

Deteriorament del sistema digestiu.

Deteriorament del teixit cerebral.

Dependència física. Malestar físic en absència de la droga.

Farmacocinètica

Els efectes es noten als 20 minuts aprox. de la ingesta i el punt màxim és al cap d’una hora.

Absorvida pel sistema digestiu, si l’estòmac està buit l’absorció és molt més ràpida i per tant més perjudicial.

De l’estómac i l’intestí prim passa directament al fetge on es metabolitza.

Entrevista a TV3: L’alcohol, la més tòxica de les drogues?

Per què l’alcohol és més perillós que les drogues? Parlem amb Sílvia Mondón, psiquiatra de la Unitat d’adiccions de l’Hospital Clínic de Barcelona.

http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf